Bevolkingsgroei Nederland 2023

De Nederlandse bevolking met 140.000 inwoners gegroeid in 2023, tot 17,9 miljoen mensen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

Bevolkingsgroei Nederland bron NOS

De totale bevolkingsgroei wordt berekend op basis van de natuurlijke aanwas en het migratie saldo. We gebruiken daarvoor deze Demografische Formule : TBG (Totale Bevolkings groei)= NBG (Natuurlijke Bevolingsgroei) – SBG (Sociale Bevolkings Groei) . Waarbij geldt NBG = GC – SC en SBG is immi – emi De getallen van afgelopen jaren zijn verwerkt in onderstaande grafiek

Het Migratiesalso
In totaal kwamen er 336.900 mensen naar Nederland in 2023(de immigratie), En er vertrokken 192.500(de emigratie). Daarmee is het netto migratiesaldo positief.De Nederlandse bevolking groeide dankzij migratie met 144.000. Dit getal was in 2022 hoger, dat had te maken met vluchtelingen uit Oekraine

De Natuurlijke aanwas
Dit cijfer wordt bepaald door de verhouding tussen het geboortecijfer (GC) en het sterftecijfer (SC). Het CBS geeft nog geen exacte cijfers maar heeft wel vastgesteld dat het sterftecijfer voor 2023 hoger zal uitkomen dan het geboortecijfer, De Natuurlijke bevolkingsgroei zal daarmee negatief uitkomen, dus de bevolking krimpt. Totdat er meer exacte cijfers zijn gaat het CBS er vanui dat er 165.000 kinderen geboren zijn, zo’n 3.000 minder dan in 2022. Met 169.000 sterfgevallen bleef het sterftecijfer ongeveer gelijk aan een jaar eerder.

De Totale bevolingsgroei
Alhoewel de Natuurlijke Bevolkings Groei negatief is blijkt de totale bevolking toenemen als gevolg van het positieve migratie saldo, de bevolking is met 140.000 mensen toegenomen

Bron NOS januari 2024 >>

Reacties zijn gesloten.