Bevolkingsgroei Nederland

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 naar ruim 17,4 miljoen inwoners, vooral door migratie. 

De Nederlandse bevolking is vorig jaar met naar schatting 132.000 mensen gegroeid tot ruim 17,4 miljoen inwoners. Welke cijfers zitten daar achter en welke factoren spelen hierbij een rol ?

We gebruiken deze formule : TBG = NBG (gc – sc) + SBG (immi – emi)

Ter vergelijking de CBS cijfers van 2018

Even wat cijfers van 2019:
Immigratie 272.000
Emigratie 158.000
Sociale Bevolkingsgroei: + 114.000

Geboortecijfer 170.000
Sterftecijfer 152.000
Natuurlijke bevolkingsgroei: + 18.000

De Totale Bevolkings Groei (132.000) is dus de Natuurlijke Bevolkings Groei (18.000) + de Sociale Bevolkings groei (114.00).  Op die manier is Nederland in 2019 gegroeid van bijna 17,3 naar 17,4 miljoen inwoners

En dat is wat harder gegaan dan in 2018 . Toen was de Totale Bevolkings Groei 102.000. De belangrijkste factor is het migratiesaldo. Vergeleken met vorige jaren was het migratie saldo in 2019 hoger en de Natuurlijke aanwas wat lager. En al met al dus groeide Nederland in 2019 harder dan de jaren hiervoor. Dat zie je ook in de tabel hieronder.

Verder opvallend is wat de migratie betreft dat niet alleen de immigratie wat is toegenomen maar dat ook de emigratie wat is afgenomen. Dus er gingen minder mensen het land uit dan vorige jaren. Van de Immigranten kwam ruim de helft uit Europa en 18% uit Azie (China , India) . Slechts 6% waren asielzoekers.

De NOS geeft nog wat meer uitleg bij de cijfers. NOS >>>

Hoogleraar Leo Lucassen neemt die migratiecijfers even onder de loep. Volkskrant >>>

Hoe was dat in 2018 ? CBS  >>>>

Reacties zijn gesloten.