Hoogwater in Rijn en Maas

Door regenval en smeltwater uit Duitsland en de Ardennen is het waterpeil van onze rivieren gestegen. Want de Maas en de Rijn brengen het water mee noordwaarts…. naar ons toe. De gevolgen werden eind vorige week duidelijk zichtbaar toen in de buurt van Luik verschillende riviertje buiten hun oevers traden.. En nu zien we de gevolgen bij ons, wat is de stand van zaken ?

Hoogwater eind januari aan de Maas vlak voor de stad Luik. Daar was het water al gestegen. In de dagen erna steeg ook het water in de Maas, Waal , IJssel en Nederrijn + allerlei zijrivieren

Ook al in Nederlandse deel van de Maas werd rond 1 februari hoge waterstand gemeten en bij Roermond trad bijvoorbeeld de rivier de Roer buiten de oevers getreden.

En we zien nu, een week later, dat ook de Uiterwaarden langs de Maas, Waal, Nederrijn en IJssel zijn volgelopen. En dat bovendien nevengeulen , noodoverlopen en andere overstroomgebieden zijn in werking gesteld op om het overtollige water op te vangen. Ook de Haringvlietsluizen  gingen open om doorvoer van water naar zee te bevorderen.

Na het weekend van 6/7 februari zijn de hoogste waterstanden wel bereikt en zal het waterpeil weer zakken. Door sneeuw en ijs nog mooie taferelen !

Nieuws updates :
1 feb =>De Waal nevengeul in gebruik >>
2 feb =>Maaspark Ooijen /Wannsum >>
2 feb =>WSRL over hoogwater >>
3 feb =>Ook hoogwater in de IJssel >>
4 feb =>Haringvlietsluizen wijd open >>
5 feb => Man redt vos in uiterwaard >>>
7 feb =>Naast hoogwater ook sneeuw >>>
17 feb=> Door Hoogwater ook kwel >>>


Extra bronnen: 
. NOS over het hoogwater >>
. Rijkswaterstaat over waterstanden >>
. Actuele waterstanden Maas en Rijn >>
. Het stroomgebied van Rijn en Maas >>
. Waterhoogtekaart RWS >>>>

    Enkele foto’s van twitter over het hoogwater:


n.b als je op een foto klikt dan wordt je doorgeleid naar de bron van de foto

Factsheet in Powerpoint over de hoogwatersituatie >>>

Reacties zijn gesloten.