Hoogwater, storm en ruimte voor de rivier

De stormvloedkeringen in Nederland zijn vandaag gesloten en dat heeft te maken met een bijzondere situatie.

En daarbij spelen een paar factoren:

[] Om te beginnen regent het in grote delen van Nederland al zeker een maand overvloedig. Dus het water in polders, IJsselmeer, droogmakerijen staat hoog.

[] Als gevolg van die regen in heel Nederland (en België + Duitsland) is er ook sprake van veel water in de grote rivieren. Want die neerslag in de polders verzamelt zich via sprengen, beekjes en ondergrondse stromen zich in de rivieren.

[] Dan speelt ook de straffe wind op de Noordzee van afgelopen 24 uur een rol. Want die wind stuwt het Noordzee water op naar de kust.

Stormvloedkeringen
En het probleem van een zeer hoge stand van het zeeniveau is dat rivieren daardoor hun water niet kwijt kunnen naar zee, zeker niet als de waterstand in het achterland en de rivieren hoog is.  En dus moeten stormvloedkeringen ingezet worden om de kracht van de zee in te dammen en de rivieren de ruimte te geven om “uit te wateren “naar zee.

Ruimte voor de rivier
Maar ook zijn er maatregelen uit programma Ruimte voor de rivier in gang gezet om dat overvloedige water op te vangen. Zo zijn in het Biesbosch gebied overloopgebieden open gezet. Dus bij een bepaalde waterstand stroomt het water uit de Merwede in een naastgelegen polder die daar op ingericht is. Dus boerderijen en woningen staan daar op terpen en dieren hebben hooggelegen plekken waar ze zich kunnen terugtrekken terwijl de polder volstroomt.

Nu.nl over het hoogwater van vandaag >>>

Rijkswaterstaat over de Biesbosch polder Noordwaard Twitter : >>>

Rijkswaterstaat over de Ramspol stormvloedkering. Twitter >>>

Hoe werkt nou die Ramspol stormvloedkering. Twiiter >>>>


Eén Vandaag: Door hoog waterpeil staat er flinke druk op onze dijken: ‘Maar de omstandigheden waar ze voor zijn gemaakt zijn extremer dan dit’

Reacties zijn gesloten.