Infographics

Een infographic geeft kort maar krachtig een dosis informatie, veelal aan de hand van een bondige kaart, tabel of grafiek, en veelal met een minimum aan uitleg. Goede infographics zien er daarnaast ook nog eens mooi uit. Deze eigenschappen maken ze zeer geschikt om leerlingen mee aan het denken te zetten.

Een regelmatige bron van mooie infographics is het blog van informatiegigant Thomson Reuters, dat een graphic of the day publiceert. Niet altijd, maar vaak wel, met een geografische relevantie. In het Engels, dat wel. Een paar mooie voorbeelden met ideeën voor vragen:

Een decennium typhoons in de NW Grote Oceaan

storms-1024x584

Ideeën voor vragen:
– In welke landen liggen de steden Bangkok, Hanoi, Manilla, Seoull en Tokyo?
– Waarom bewegen de typhoons overwegend van oost naar west?
– Waarom was de economische schade door Songda en Maemi veel groter dan die door Durian en Bopha?

Werkloosheid in Europa

euro-unemployment-1024x1024

Een mooie kaart die goed samengaat met de reis van Paul Rosenmöller door Zuid-Europa, bijvoorbeeld Spanje – de verloren generatie.

Ideeën voor vragen:
– Beschrijf de ligging van de vijf landen met de hoogste werkloosheid.- Europa is lange tijd verdeeld geweest in communistische en kapitalistische landen. Is die tweedeling nu nog terug te zien in de werkloosheidscijfers? Leg je antwoord uit.
– Sommige mensen vinden dat Nederland uit de euro moet stappen en terug moet naar de gulden. Is dat volgens jou, gezien de informatie op deze kaart, wel of niet een goed idee? Leg je antwoord uit.

Overmakingen door migranten

remittance-flows

Ideeën voor vragen:
– Tadzjikistan, Kirgizië, Nepal, Lesotho en Moldavië ontvangen de meeste overmakingen als percentage van het BBP. Welk liggingskenmerk verbindt die vijf landen? Leg uit hoe dat kenmerk ervoor zorgt dat uit deze landen veel arbeiders migreren.
– Eén van de landen die in absolute zin de meeste overmakingen ontvangen dankt zijn positie op de lijst aan de ligging ten opzichte van een centrumland. Welk land wordt hier bedoeld?
– In Latijns Amerika zijn de overmakingen bijna niet gegroeid, in Zuid- en Oost-Azië zijn de overmakingen juist sterk gegroeid. Dat houdt mogelijk verband met de global shift. Leg uit wat dat verband zou kunnen zijn.

Reacties zijn gesloten.