Zoute kwel bedreigt Droogmakerijen

In de toekomst krijgt Nederland te maken met een toenemende verzilting van de kustgebieden. In laaggelegen droogmakerijen zoals de Haarlemmermeerpolder en de Polder Groot Mijdrecht bijvoorbeeld is die verzilting al aan de gang. De herkomst van het zout gaat duizenden jaren terug, toen de kustlijn nog diep landinwaarts lag.

verdeling_zoet_en_zout_grondwater

 

Het grondwater in onze kustgebieden bevat steeds meer zout. Anders dan vaak wordt gedacht, is dit water niet afkomstig van de huidige Noordzee; daar stroomt het grondwater te langzaam voor. De huidige verzilting wordt grotendeels veroorzaakt door veel ouder zout, dat duizenden jaren geleden in de bodem is geïnfiltreerd. Dit zoute water, dat zwaarder is dan zoet regenwater, is tot enkele honderden meter diep in de bodem gezakt en vindt zijn weg nu weer omhoog.

Hydroloog Joost Delsman promoveert binnenkort op verzilting van sloten door zout grondwater en deed onderzoek in de Haarlemmermeerpolder.

Meer over het oprukkende zoute water >>

Het probleem wat onder de loep genomen voor de Droogmakerij Groot Mijdrecht >>>

Reacties

Zoute kwel bedreigt Droogmakerijen — 1 reactie

  1. Pingback: Verzilting van het landschap | De Geobronnen