Zoutwinning Waddenzee

Zoutwinning_anp_hq Terschellig online: Zoutfabriek Frisia uit Harlingen heeft van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken toestemming gekregen om zout te gaan winnen onder de Waddenzee.

Natuurorganisaties hebben zich de afgelopen jaren fel uitgesproken tegen de plannen. Zij zijn bang dat er teveel schade aan het gebied veroorzaakt wordt door bodemdaling. Zo zouden vogels en zeehonden bijvoorbeeld een probleem kunnen krijgen doordat niet alle zandbanken meer droogvallen.

Frisia Zout is het niet eens met de conclusies van de natuurorganisaties. Het bedrijf zegt dat het de verwachte bodemdaling geheel zal compenseren door extra zand op te spuiten in de Noordzee. Dat zand zal dan door de getijden langzaam de Waddenzee instromen en de bodemdaling ongedaan maken.

Terwijl de partijen zich buitelen over een verdwaalde Grutoo en Kloet is het ook wel interessant om eens te kijken waar dat zout dan precies zit en hoe het daar terecht is gekomen,

ontstaan_zoutpijlerHet ontstaan volgens school tv: Ongeveer 200 miljoen jaar geleden zag Nederland er heel anders uit. Het gebied was toen bedekt door zee. Geen open zee, maar een ondiepe randzee gevuld met zout water. Het was hier erg warm en droog. Daardoor verdampte het water en bleef er steeds zout achter.

Door latere bedekking met jongere afzettingen ligt dit zogenaamde steenzout momenteel op zo’n 3 km diepte. Als gevolg van deze bedekking wordt een grote druk uitgeoefend op de laag zout, waardoor het beweeglijk en kneedbaar lijkt te worden. Het soortelijk gewicht van zout is namelijk veel kleiner dan dat van de bovenliggende gesteenten; het zout krijgt daardoor de neiging om te gaan ‘drijven’.

Het steenzout perst zich hierdoor omhoog, dwars door ‘zwakke plekken’ in de bovenliggende afzettingen en vormt hierbij pilaarvormige structuren; de zogenaamde ‘zoutpijlers’.

De winning volgens Waddenzee.nl : Frisia Zout B.V. wint sinds 1996 steenzout in de buurt van Harlingen. Dit steenzout zit 2500 tot 3000 meter diep en wordt gewonnen door water onder hoge druk te injecteren. Het zoutgesteente lost in het water op waardoor pekel ontstaat. Deze pekel wordt vervolgens opgepompt en het zout wordt ingedampt. In de ondergrondse zoutlagen ontstaan met pekel gevulde holruimtes, cavernes genaamd, waarboven bodemdaling zou kunnen  plaatsvinden.

Meer op de NOS site >>>

Over het voorkomen van Steenzout in de bodem >>

School TV over zoutvorming en zoutwinning >>

Reacties zijn gesloten.