Uitbarsting Semeru

Op het Indonesische eiland Java is de vulkaan Semeru uitgebarsten. De omgeving ligt inmiddels onder een dikke laag as en er zijn 14 dodelijke slachtoffers

Bij deze uitbarsting zijn verschillende opvallende zaken

[] Er is geen sprake van Lava stromen zoals het geval is op het Canarische eiland la Palma

[] Er zijn wel pyroklastische wolken waargenomen. Dat zijn zeer hete vulkanische gaswolken.

[] De vulkaan heeft daarnaast vooral as, gruis en stenen uitgebarsten. Aswolken kwamen tot 12 km hoogte en de as werd verspreid over de omgeving. Bewoners moeten nu minimaal 5 km van de vulkaan wegblijven.

De meeste schade aan het landschap is ontstaan door die dikke laag as en doordat de as na stevige regenbuien modderstroom werden. We noemen dit ook wel Lahar. [Laharbeelden >>>]


Meer op NOS >>>>

Extra bronnen: 

Platentektoniek
De ruim 3600 meter hoge Semeru op Oost-Java is geen onbekende vulkaan in Indonesië. De vulkaan is het afgelopen jaar verschillende keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de ‘ring of fire’, een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen. Check via onderstaande kaart en de  link naar de platentektoniek kaart welke factoren een rol spelen bij het vulkanisme op Java . Wereldkaart Platentektoniek >>>

Dwarsdoorsnede subductie zone Indonesië Java ivm Semeru 2021 Bron: Alistair Hamill

Heeft regen de uitbarsting veroorzaakt ?
In de dagen na de uitbarsting kwam plots een heel onverwachte theorie naar boven borrelen in de kanalen van Twitter. Namelijk dat lokale neerslag een rol gespeeld zou hebben bij de uitbarsting van |Mt Semeru. Zie o.a. dit draadje op Twitter van geoloog Mathijs Booden. Onderstaande Factsheet suggereert zelfs dat hevige neerslag de vulkaanuitbarsting veroorzaakt zou hebben . Door de regen zou de lavakoepel instabiel zijn geworden en deels weggespoeld waardoor druk op het magma wegnam en een uitbarsting het gevolg was. Het feit dat er geen aardbevingen rondom de vulkaan in de dagen voorafgaande aan de uitbarsting zijn waargenomen bevestigd dit vermoeden,  Klik op de factsheet voor een grotere versie. Ook andere bronnen ondersteunen dit scenario . Zoals de Amerikaanse Geoloog Erik Klemetti die aangeeft dat je de situatie moet vergelijken met een champagne kurk  Discover Magazine >>> 

Factsheet Semeru uitbarsting

Reacties

Uitbarsting Semeru — 1 reactie

  1. Pingback: Uitbarsting Semeru | De Geobronnen